Elektrik Piyasası Taslak Görüşler

ARADetay
  • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sitesinde 6 Haziran 2018 tarihine kadar görüşe açılmıştır.

    İlgililerin değişiklik taslakları hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 6 Haziran 2018 tarihine kadar (MS Word) formatında skeles@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Görüşlerin bildirilmesinde Görüş Bildirim Formunun kullanılması rica olunur.