2019 yılı birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme

 

6/12/2018 tarihli ve 8228 sayılı Kurul Kararı ile 2019 yılı için aylık bazda, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Aylar

2019 Yekdem Birim Ek Maliyet (Referans Fiyat) (TL/MWh)

Ocak

45,74

Şubat

51,99

Mart

67,46

Nisan

74,30

Mayıs

69,28

Haziran

73,05

Temmuz

66,66

Ağustos

71,75

Eylül

52,60

Ekim

62,26

Kasım

52,91

Aralık

47,89

Yıl Ortalama

61,32

 

Buna göre aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

  • İlan edilen rakamlar yalnızca tahmindir ve %100 doğru olması imkân dâhilinde değildir.
  • Tahminlerde esas alınan kurulu güç, üretim miktarı, tüketim miktarı dolar kuru ve PTF parametrelerindeki değişimler doğrultusunda aylık YEKDEM maliyet tahminleri gerektiğinde revize edilebilecektir.
  • YEKDEM maliyet tahminlerinin onaylanması ve kamuoyuna ilan edilmesi tedarikçilerin bu maliyetleri mükerrer olarak fiyata yansıtabilecekleri anlamına gelmediği gibi tarafların sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerini de etkilemediği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 


13.12.2018 - 10.07.2019 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 17556