“Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 19/09/2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bir takvim yılı içerisinde boru hattı vasıtasıyla yapılabilecek spot doğal gaz ithalat miktarının, giriş noktalarında şeffaf, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyecek, sistemin verimli kullanımını sağlayacak şekilde kapasite rezervasyonlarına konu edilmesine yönelik uygulama yöntemlerinin ve esaslarının belirlendiği “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 19/09/2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

EK-1 Spot İthalat Karar

EK-2 Spot İthalat Karar Eki

 


19.09.2019 - 19.10.2019 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2530