Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Kapsamında Bir Ar-Ge Proje Dönemine İlişkin Başvurulabilecek Proje Sayısı Sınırı Hakkındaki Komisyon Kararının İptali Hk. Komisyon Kararı