Güncel Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununda Niteliği İtibariyle Düzeltme İmkanı Olan Fiiller yayınlanmıştır.
Kurumumuz internet erişim altyapısında yapılacak bakım çalışması hakkında
25 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personel Alımı Sınavına Gireceklerin Listesi yayınlanmıştır.
LPG Piyasası "1 Nisan 2019 -31 Mart 2020 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi" ilan edilmiştir.
4 (Dört) Adet Mühendis (3 Bilgisayar Mühendisliği Mezunu, 1 Endüstri Mühendisliği Mezunu) Kadrosu İçin 23/03/2019 Tarihinde Yapılacak Unvan Değişikliği Yazılı Sınavına Katılacak Personel Listesi
2018 Aralık Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personel Alımı Sınav Duyurusu
2018 Yılı Kasım Ayı Sektör Raporları
Zorunlu Petrol Stok Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru
2018 Ekim Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
Petrol Piyasası Lisanslarının Yazılı ve/veya Elektronik Olarak Alınmasına İlişkin Lisans Başvuru Tablosu
Kurumumuz İnternet erişim altyapısında yapılacak bakım çalışması hakkında
Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru
2019 Yılı Nihai YEK Listesi yayınlanmıştır
Perakende Satış Sözleşmesi yayınlanmıştır.
2018 Eylül ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
2019 yılı Ön YEK Listesi
‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Yürütülebilecek Faaliyetlere İlişkin Yönetmelik’ taslağına ilişkin
2018 Ağustos Ayı Sektör Raporları
2018 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine ilişkin duyuru
2018 Yılı Temmuz Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde (DUY) değişiklik yapılmasına ilişkin
Teminat Usul Esaslarında (TUE) değişiklik yapılmasına ilişkin
Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açılmıştır
2018 Yılı Haziran Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır
ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASININ FAALİYETE BAŞLAMASINA İLİŞKİN DUYURU
2017 Yılı Sektör Raporlarının İngilizce versiyonları yayınlanmıştır
Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin İşletmecilik Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı
1/8/2018 tarihinden itibaren uygulanacak tarife tabloları
2018 yılı Mayıs Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Lodos Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kemerburgaz RES üretim lisansına ilişkin duyuru
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Paşa Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Mahmut Şevket Paşa-1 RES üretim lisansına ilişkin duyuru
Resumut Enerji A.Ş.’nin Aliağa-I RES önlisans başvurusuna ilişkin duyuru
Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Güvenlik Analiz Ve Test Usul Ve Esasları Taslağı
2018 Nisan Ayı Sektör Raporları
Ulusal Petrol Stoku Hakkında Duyuru
2019 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında Duyuru
2018 Yılı Mart Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır.
Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi Hakkında Duyuru