Ulusal Petrol Stoku Hakkında Duyuru

Ulusal Petrol Stok Komisyonunun 18.06.2018 tarihli ve 2018/2 sayılı Kararı ile petrol ve mali piyasalardaki olağanüstü gelişmeler dikkate alınarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesi hükmü gereğince tutulan ulusal petrol stokunun, Ulusal Petrol Stok Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esaslar’ın 2 nci maddesi hükmü gereğince;

a) Ulusal petrol stoku yükümlülüğü olan lisans sahiplerinin söz konusu stoklarından 10 günlük kısmına tekabül eden miktarının, komisyon karar tarihinden itibaren satılabilmesine (serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin stoklarını kullanabilmesine),

b) Bu kapsamda satılan ve kullanılan stokların en geç 31.12.2018 tarihine kadar tekrar yerine
konulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu Karar kapsamında, rafinerici, dağıtıcı ve LPG dağıtıcı lisansı sahipleri tutmakla yükümlü oldukları ulusal petrol stoklarının 10 güne karşılık gelen kısmını, 31.12.2018 tarihine kadar yerine konulması kaydıyla, lisansları kapsamındaki piyasa faaliyetlerinde kullanabilecektir.

Serbest kullanıcı lisansı sahipleri ise tutmakla yükümlü oldukları ulusal petrol stoklarının 10 güne karşılık gelen kısmını, 31.12.2018 tarihinde kadar yerine konulması kaydıyla, kullanabilecektir.


Kamuoyuna ve ilgili taraflara duyurulur.


20.06.2018 - 31.12.2018 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 3006