Petrol Piyasası Lisanslarının Yazılı ve/veya Elektronik Olarak Alınmasına İlişkin Lisans Başvuru Tablosu

 Kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması amacıyla başvurularda ve/veya iş ve işlemlerde istenen belgelerin azaltılmasına ve başvuruların elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalar kapsamında,  13/12/2018 tarihli ve 8244 sayılı Lisans İşlemlerine İlişkin Başvurular Hakkında Kurul Kararı 15/12/2018 tarihli ve 30626 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmıştır. Kararın ekinde yer alan “Lisans Başvuru Tablosu”  ile, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki lisans işlemlerine ilişkin başvuruların yazılı ve/veya elektronik yapılacağı  belirlenmiştir.  “Lisans Başvuru Tablosu” bu duyurunun ekinde yer almakta olup, petrol piyasasına yönelik lisans işlemleri başvurularının tabloda yer alan  yönteme göre yapılması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 EK-1 Lisans Başvuru Tablosu


27.12.2018 - 31.01.2019 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 885